نوآوری‌های موسیقایی محمدرضا شجریان از منظر تاریخی

نوآوری‌های موسیقایی محمدرضا شجریان از منظر تاریخی شیرین‌دخت دقیقیان اعتماد: سبک‌شناسی آثار موسیقیدانان ایرانی به جهت نسبتی که با روند تاریخی موسیقی در این سرزمین دارد، نوعا از زاویه تاریخ … ادامه مطلب