یونان دیگر جای من نیست

یونان دیگر جای من نیست پویا رفویی شرق: بی‌شک هلدرلین، شاعری است باب طبع فیلسوفان و نظریه‌پردازان. هایدگر، دریدا، پل دومان و هیلیس میلر فقط نام برخی از علاقه مندان … ادامه مطلب