پیاده‌روی درگاه خودشناسی

پیاده‌روی درگاه خودشناسی سیدحسن اسلامی اردکانی اعتماد: آقایی به نام اِرلینگ با دوستش پنج روز در فاضلاب‌های نیویورک از این سر شهر به آن سر می‌رود و همه جا را … ادامه مطلب