دین ایرانیان در زمان اشکانیان

مطلب زیر از کتاب تاریخ ایران باستان بخش 4 ص63 و ص64 نوشته امیرحسین خنجی آورده ام.

دین ایرانیان در زمان اشکانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.