نژاد تمدن را نمیسازد بلکه تمدن ملتها را میسازد

متنی از تاریخ ویل دورانت که به کوشش زنده یاد امیر حسین خنجی الکترونیک شده است.

نژاد تمدن را نمیسازد بلکه تمدن ملتها را میسازد

نژاد تمدن را نمیسازد بلکه تمدن ملتها را میسازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.